Özgeçmiş


DR. ABDULCELİL ALPKIRAY

 Adıyaman/Kahta’da doğdu. Kahta İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu.  Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1999 yılında mezun oldu. 2003-2004 yılları arasında Konya Selçuk Eğitim Merkezinde İhtisas eğitimini tamamladı. Yüksek Lisansını Erciyes Üniversitesi’nde Hadis alanında “Sahabenin Yerleşim ve Vefat Yerleri” teziyle tamamladı. Aynı üniversitede “İhtilâfu’l-Hadis Bağlamında Metin Eksenli Hadis Tenkidi” adlı teziyle doktorasını yaptı.

İmam-Hatib, Murakıb ve Vaiz gibi farklı görevlerde Kayseri, Konya, Adıyaman ve İsviçre’de çalıştı.  Tunceli/Mazgirt, Yozgat/Yenifakılı ve Şanlıurfa/Bozova ilçelerinde ilçe müftüsü olarak çalıştı. Afganistan’da Din Hizmetleri Ataşeliği yaptı.

Başbakanlık bursuyla Ürdün Üniversitesinde araştırmalarda bulundu. Aynı zamanda merhum Şeyh Şuayb Arnavut hocadan hadis dersleri aldı. Afganistan’da Dâru’l-Ulum Celaliye’de Şeyhu’l-Hadis Mevlevi Muhammed Said Haşimî’den hadis icazeti aldı.

Evli ve 4 çocuk babası olup İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir.

Telif, Tercüme:

  1. Lübabu’n-Nukûl fî Esbâbi’n-Nüzûl, İmam Suyûtî, Tercüme/Tahric/Tahkik, İstanbul 2015
  2. Hicri İlk Dört Asırda Afganistan’da Hadis (Yayım hazırlığında)
  3. İSNAD Atıf Sistemi Farsça Tercümesi (Tercüme heyet başkanlığı)

Sempozyum Tebliğleri:

  1. Ürdün’deki Evkaf Bakanlığı Yayınları Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Türk-Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu, Amman 2014
  2. Orta Asya Muhaddislerinden Belh’li Kuteybe b. Saîd ve Hadis İlmine Katkıları, Orta Asya’dan Anadolu’ya İslami İlimler Sempozyumu, Karabük 2021
  3. Afganistan’da Dini Hayat, Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ankara Eylül 2021.
  4. Teacher-Student Relations between Imam Bukhari and Imam Termizi, Uluslararası Tirmiz’li Alimlerin Dünya Medeniyetinin Gelişimine Katkısı Sempozyumu, (Tirmiz, Temmuz 2022)

Makaleler:

  1. Son Dönem Afganistan Medreselerinde Hadis Eğitimi: Belh Örneği
  2. Hadiste Metin Tenkit Yöntemi olarak Nesh (Yayım hazırlığında)

Yazılar:

Bir Kez Gönül Yıktın İse, Diyanet Aylık Dergi, Haziran 2011

Artık sen öğüt ver, Sen ancak bir öğüt vericisin. Diyanet Aylık Dergi, Mayıs 2012