Özgeçmiş

ABDULCELİL ALPKIRAY

 Adıyaman/Kahta’da doğdu. Kahta İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu.  Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1999 yılında mezun oldu. 2003-2004 yılları arasında Konya Selçuk Eğitim Merkezinde İhtisas eğitimini tamamladı. Yüksek Lisansını Erciyes Üniversitesi’nde Hadis alanında “Sahabenin Yerleşim ve Vefat Yerleri” teziyle tamamladı. Yine Erciyes Üniversitesi’nde “İhtilâfu’l-Hadis Bağlamında Metin Eksenli Hadis Tenkidi” adlı teziyle doktorasını yaptı.

İmam-Hatib, Murakıb ve Vaiz gibi farklı görevlerde Kayseri, Konya, Adıyaman ve İsviçre’de çalıştı.  Tunceli/Mazgirt, Yozgat/Yenifakılı ve Şanlıurfa/Bozova ilçelerinde ilçe müftüsü olarak çalıştı. 2012-2014 yılları arasında Başbakanlık bursuyla Ürdün Üniversitesinde araştırmalarda bulundu. Aynı zamanda merhum Şeyh Şuayb Arnavut hocadan hadis dersleri aldı. Türkiye Diyanet Vakfı yardım gönüllüsü olarak Afrika ülkelerinde(Mali, Nijer, Sudan, Komor Adaları, Fas) bulundu.  Şu anda Afganistan’da çalışmalarına devam etmektedir.

Evli ve 4 çocuk babası olup İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir.

Telif, Tercüme:

  1. Lübabu’n-Nukûl fî Esbâbi’n-Nüzûl, İmam Suyûtî, Tercüme/Tahric/Tahkik, İstanbul 2015
  2. Hicri İlk 4 Asırda Afganistan’da Hadis (Yayım hazırlığında)

Tebliğler:

  1. Ürdün’deki Evkaf Bakanlığı Yayınları Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Türk-Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu, Amman 2014
  2. Orta Asya Muhaddislerinden Belh’li Kuteybe b. Saîd ve Hadis İlmine Katkıları,Orta Asya’dan Anadolu’ya İslami İlimler Sempozyumu, Karabük, Haziran 2021
  3. Afganistan’da Dini Hayat, Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu – Eylül 2021.

Makaleler:

  1. Hadis Metin Tenkit Yöntemi olarak Nesh (Yayın hazırlığında)