ÖZ GEÇMİŞ

Adıyaman Kahta’da doğdu. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Konya Selçuk Eğitim Merkezinde İhtisas eğitimini tamamladı. Yüksek Lisansını Erciyes Üniversitesi’nde Hadis alanında “Sahabenin Yerleşim ve Vefat Yerleri” teziyle tamamladı. Yine Erciyes Üniversitesi’nde “İhtilâfu’l-Hadis Bağlamında Metin Eksenli Hadis Tenkidi” adlı teziyle doktorasını tamamladı. İmam-Hatib, Murakıb ve Vaiz gibi farklı görevlerde Kayseri, Konya, Adıyaman ve İsviçre’de çalıştı.

Tunceli/Mazgirt, Yozgat/Yenifakılı ve Şanlıurfa/Bozova’da ilçe müftüsü olarak çalıştı. Başbakanlık bursuyla Ürdün Üniversitesinde araştırmalarda bulundu. Ürdün’de merhum Şeyh Şuayb Arnavut hocadan hadis dersleri aldı. Afganistan’da Şeyhu’l-hadis Mevlevi Muhammed Said Haşimî’den hadis icazetnamesi aldı. Afganistan’da Din Hizmetleri Ataşesi olarak çalıştı. Halen Diyanet İşleri Başkanlığı Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire Başkanlığını deruhte etmektedir.

İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir. Evli, 4 çocuk babasıdır.

YAYINLAR

Tercüme:

Lübabu’n-Nükul fi Esbâbi’n-Nüzûl, İmâm Celaleddin es-Suyûtî. Tercüme, Tahric ve Tahkik.

İSNAD Atıf Sistemi’nin Farsça Tercümesi (Tercüme heyet başkanlığı)

Sempozyum Tebliğleri:

Ürdün’deki Evkaf Bakanlığı Yayınları Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Türk-Arap Müşterek Değerler ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu, (Amman, 12-15 Mayıs 2013)

Orta Asya Muhaddislerinden Belh’li Kuteybe B. Saîd ve Hadis İlmine Katkıları, Orta Asya’dan Anadolu’ya İslami İlimler Sempozyumu (Karabük 3-4 Haziran 2021)

Afganistan’da Dini Hayat, Türkiye Sosyal Bilimler Sempozyumu, (Ankara 2021)

Teacher-Student Relations between Imam Bukhari and Imam Termizi, Uluslararası Tirmiz’li Alimlerin Dünya Medeniyetinin Gelişimine Katkısı Sempozyumu, (Tirmiz, 5 Temmuz 2022)

Makaleler:

Son Dönem Afganistan Medreselerinde Hadis Eğitimi-Belh Örneğiİhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi 8/2 (Temmuz 2022)

Metin Eksenli Hadis Tenkit Yöntemi Olarak Nesh, Umde Dini Tetkikler Dergisi, 6/2 (Aralık 2023)

Yazılar:

Bir Kez Gönül Yıktın İse, Diyanet Aylık Dergi, Haziran 2011

Artık sen öğüt ver, Sen ancak bir öğüt vericisin. Diyanet Aylık Dergi, Mayıs 2012